KOSGEB 10. BÖLÜM SORU VE CEVAPLARI

Soru 1

Bir işletmede üretim için gereken süre, satış tahsilat süresi vb. dikkate alınarak faaliyet döngüsü 50 gün olarak hesaplanmıştır. Bu işletmenin satılan mallarda 2.000 TL gidere katlanacağı düşünüldüğünde ihtiyacı olan işletme sermayesi tutarı ne olur?

Lütfen birini seçin:

14.600

Soru 2

Senet ile satış yapan DGN işletmesinin satış yaptığı işletmelerden olan vadesi gelmemiş alacak senetlerinin işletme özet bilançosunda yer aldığı kalem aşağıdakilerden hangisidir?

Lütfen birini seçin:

Ticari Alacaklar

Soru 3

İşletmenin net çalışma sermayesi hakkında bilgi veren oran aşağıdakilerden hangisidir?

Lütfen birini seçin:

Cari Oran

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin günlük işletme faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli olan nakit ve nakit benzeri varlıklar ile bir yıl içerisinde nakde dönüştürülebilecek varlıkların tümünü ifade etmektedir?

Lütfen birini seçin:

İşletme Sermayesi

Soru 5

DGN işletmesi faaliyetlerini sürdürebilmek için X bankasından 18 ay vadeli 300.000.-TL tutarlı spot kredi çekmiştir. İşletmenin bankadan çektiği bu kredi, işletme özet bilançosunda yer aldığı kalem aşağıdakilerden hangisidir?

Lütfen birini seçin:

Mali Borçlar

Soru 6

İşletmenin bir an için alacaklarını tahsil edilememesi durumunda kısa vadeli borçlarını ödeme gücü hakkında bilgi veren oran aşağıdakilerden hangisidir?

Lütfen birini seçin:

Nakit Oran

Soru 7

I. Bilanço
II. Gelir Tablosu
III. Nakit Akış Tablosu
IV. Özkaynak Değişim Tablosu
V. Dipnotlar


Yukarıdakilerden hangisinde temel finansal tablolar seti doğru sıralanmıştır?

Lütfen birini seçin:

I, II, III, IV ve V

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi birbirini izleyen iki dönem arasındaki nakit ve nakit benzerlerinin tutarlarındaki değişimi açıklamayı amaçlayan bir finansal tablodur?

Lütfen birini seçin:

Nakit Akış Tablosu

Soru 9

Muhasebenin temel eşitliği aşağıdakilerden hangisidir?

Lütfen birini seçin:

Dönen Varlıklar + Duran Varlıklar = Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar + Özkaynaklar

Soru 10

Kasa: 120 
Kısa Vadeli Banka Kredileri: 150
Alınan Çekler: 60 
Kısa Vadeli Satıcı Kredileri: 75 
Bankalar: 40 
Ödenecek Vergi ve Fonlar: 25 
Ticari Alacaklar: 60 
Stoklar: 40 

DGN işletmesinin stoklarını satamaması durumunda kısa vadeli borçlarını ödeme kabiliyetini gösterir asit-test oranı aşağıdakilerden hangisidir?

Lütfen birini seçin :

1,12