KOSGEB 11. BÖLÜM SORU VE CEVAPLARI

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kredi kurumlarının (girişimcilere) kredi verirken dikkate aldığı kriterler arasında yer almaz?

Lütfen birini seçin:

Girişimcinin sosyal statüsü

Soru 2

Nakit girişi düzenli olan işletmeler, ne tür banka kredisi kullanmalıdır?

Lütfen birini seçin:

Spot kredi

Soru 3

Borç bulmaya yönelik finansman kaynaklarından banka kredileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Lütfen birini seçin:

Spot kredinin belirli bir vadesi vardır

Soru 4

“Melek yatırımcılar; yatırım açısından daha riskli olan erken evredeki girişimlere genellikle küçük miktarlarda finansman ve bu finansmanla birlikte satış, pazarlama, insan kaynağı tedariki ve eğitimi, yönetim gibi hususlarda da destek olan varlıklı şahıslardır.”
Melek yatırımcılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Lütfen birini seçin:

Yönetici pozisyonunda herkes melek yatırımcı olabilir

Soru 5

I.Makine teçhizat satın alımı
II.Patent, isim hakkı vb hakların satın alımı
III.TasI.Makine teçhizat satın alımı
II.Patent, isim hakkı vb hakların satın alımı
III.Tasarruf yapma
IV.Hammadde, yarı mamul ve mamul satın alımı
V.Çalışanların ücretlerinin ödenmesi


Yukarıda numaralandırılmış ifadelerden hangisi/hangileri girişimcilerin finansman ihtiyacı nedenleri arasındadır?

Lütfen birini seçin:

I, II, IV ve V

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi borçla finansmanın girişimciye faydalarından değildir?

Lütfen birini seçin:

Borç arttıkça girişimin riski artar.

Soru 7

Uzun ve kısa vadeli borçlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Lütfen birini seçin:

Borcun vadesi arttıkça girişimcinin likidite riski düşer

Soru 8

Mal veya hizmetin vadeli olarak alımı ya da satımı gibi ticari işlemler yapılırken aynı anda otomatik olarak finansmanın da sağlandığı borç bulmaya yönelik finansman türü aşağıdakilerden hangisidir?

Lütfen birini seçin:

Spontan finansman

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi spontan finansman kaynakları arasında yer almaz?

Lütfen birini seçin:

Borçlu cari hesap

Soru 10

Girişimcinin sattığı mal veya hizmetin bedelinin ödeme vadesinin, girişimcinin faaliyetlerini yürütmek üzere satın aldığı mal veya hizmetin ödeme vadesinden fazla olması neticesinde daha fazla fon ihtiyacının doğması durumunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Lütfen birini seçin:

Alacaklara yatırım yapma