KOSGEB 13. BÖLÜM SORU VE CEVAPLARI

Soru 1

Bir buluşun kime ait olduğunu gösteren ve buluş sahibine çeşitli haklar sağlayarak buluşa iktisadi bir değer katan belge aşağıdakilerden hangisidir?

 

Lütfen birini seçin:

Patent

Soru 2

Konusu; sahibinin hususiyetini taşıyan bilim, ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar ve sinema eserleri olan hak aşağıdakilerden hangisidir?

Lütfen birini seçin:

Telif

Soru 3

I.Buluşun tekniğin bilinen durumu aşması
II.Patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce buluş konusunda erişilebilir bir bilgi bulunmaması
III.Buluşun ilgili olduğu teknik alanda uzman bir kişi tarafından tekniğin bilinen durumundan aşikâr bir şekilde çıkarılamayacak nitelikte olması.
Yukarıda numaralandırılmış özelliklerden hangisi patentlenebilirlik kriterlerinden yenilik ile ilgilidir?

Lütfen birini seçin:

I ve II

Soru 4

Aydın, yeni geliştirdiği teknolojik bir ürününün patentlenebilirlik kriterlerine uygunluğunu inceleyerek bu ürününe ilişkin ulusal patent tescili gerçekleştirmek istemektedir. Bu durumda ön araştırmasını gerçekleştiren Aydın’ın sonraki aşama için aşağıdakilerden hangisini öncelikle düzenlemesi gerektiği söylenebilir?

Lütfen birini seçin:

Başvuru formu

Soru 5

Ulusal patent tescil süreçlerinde aşağıdakilerden hangisi başvuruya hazırlık aşaması içerisinde yer almaz?

Lütfen birini seçin:

Şekil inceleme

Soru 6

Bir ürünün veya nesnenin görünüm özellikleri koruma altına alan fikri mülkiyet tescili aşağıdakilerden hangisidir?

Lütfen birini seçin:

Tasarım

Soru 7

Bir firmanın mevcut durumda kullandığı Markaya ilişkin koruma süresi sona ermiştir (başvuru tarihinden itibaren 10 yıl geçimiştir). Mevcut Markası ile çalışmalarına devam etmeyi planlayan firmaya bu durumda nasıl bir strateji izlemesi önerilir?

Lütfen birini seçin:

Markasının tescilini yenilemek üzere altı aylık süre içerisinde başvuruda bulunmalıdır

Soru 8

Fikri mülkiyetin ticarileştirilmesiyle ilgili aşağıda numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?
I.Korsan ürünlerle mücadelede önemli bir role sahiptir.
II.Buluş sahibi ve ülke ekonomisine katkı sağlar.
III.Taklit ürünlerin yaygınlaştırılmasına yol açar.

Lütfen birini seçin:

Yalnız III

Soru 9

Patent tescil süreçlerine başlamadan önce ilgili buluşa ilişkin “Ön Araştırma” yapılması oldukça önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi başvuru sahibince patent ön araştırması yapılabilecek kaynaklardan biri değildir?

Lütfen birini seçin:

Avrupa Birliği

Soru 10

Coğrafi İşaret tescili kapsamında tescil edilemeyecek bazı adlar ve işaretler bulunmaktadır. Bu kapsamda aşağıda sayılanlardan hangisi coğrafi İşaret olarak tescil edilebilir?

Lütfen birini seçin:

Bir bölgeye ait bir ürünün, özgün adıyla adlandırılması.