KOSGEB 12. BÖLÜM SORU VE CEVAPLARI

Soru 1

Yenilik yönetimi sürecinde izlenecek stratejilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Lütfen birini seçin:

İlerleme stratejisini özellikle yenilikte öncü işletmeler uygular

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir yeniliğin özelliklerinde biri olarak ifade edilemez?

Lütfen birini seçin:

Başarılı bir yenilik için teknoloji odaklı olmak pazardaki durumu takip etmekten daha önemlidir.

Soru 3

I.İşletmenin yeni bilgileri değerlendirebilme kapasitesi
II.Yeniliği alan ve nakleden işletmeler arasındaki kültürel farklılık
III.Transfere konu yeniliğin türü ve niteliği
IV.Transferin zamanlaması
Yukarıda numaralandırılmış unsurlardan hangisi/hangileri işletmede yeniliğin transferinde etkili faktörlerdendir?

Lütfen birini seçin:

I, II, III ve IV

Soru 4

Yenilik sürecinde yenilikleri destekleyerek yeni fikirlerin ortaya çıkması için zemin hazırlayan ve yenilikçileri koruyarak yenilik sürecinde ‘akıl hocalığı’ rolünü üstlenen aktörler aşağıdakilerden hangisidir?

Lütfen birini seçin:

Sponsorlar

Soru 5

Aşağıdaki yenilik yönetimi sürecinin hangi aşamasında girişimci, yeniliğin benimseneceğini veya reddedileceğini belirler?

Lütfen birini seçin:

Karar

Soru 6

İşletmelerin mevcut ürünlerinde bazı değişiklikler yaparak özellikle küçük veya niş pazarlardaki tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzerine yoğunlaşması şeklinde ifade edilen yeni ürün stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

Lütfen birini seçin:

Pazar bölümlene stratejisi

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi işletmeler için yeniliğin dışsal kaynakları arasında yer almaz?

Lütfen birini seçin:

İlerleme stratejisi

Soru 8

Aşağıdaki bireylerin yenilik sürecinde üstlendikleri rollerden hangisi yenilikleri destekleme ve yeni fikirlerin ortaya çıkması için zemin hazırlama faaliyetlerini içermektedir?

Lütfen birini seçin:

Sponsorlar

Soru 9

Pazara ilk defa çıkmış yeni ürünlere karşı başka yeni ürünler geliştirerek rakiplere anında karşılık verebilmeyi gerektiren yeni ürün stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

Lütfen birini seçin:

Takipçi stratejisi