Kosgeb ve Yatırım Teşvik Danışmanlık Ofisi

KOSGEB Destek ve Teşvikleri

Her türlü KOSGEB desteklerinde müracaat, projelendirme ve takip hizmetleri

KOSGEB’in, desteklediği sektörler arasında yer alan ve KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olan işletmelere verdiği desteklerin bir kısmı sürekli başvuruya açıkken bir kısmı da çağrı esaslıdır. Birkaç istisnası dışında proje ile başvuru yapılabilen bu desteklerden, işletmenizin hangilerine başvurabileceğinin tespiti, bu desteklerin takibi ve başvurulması hususlarında işletmemizden destek alabilirsiniz.

Girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması amacıyla, yeni kurulan işletmelere, işletmenin durumuna göre, tamamı hibe olarak destek verilen programdır. Geleneksel Girişimcilik Destek Programında 65.000,00 TL, İleri Girişimcilik Destek Programında ise 365.000,00 TL’ye varan destek verilmektedir.

İşletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla dokuz ayrı alanda ve 24+24 ay süreyle tamamı hibe olarak verilen toplam 480.000,00 TL tutarlı destek programıdır.

KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuvar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalata yönelik işbirliği-güçbirliği projelerinin desteklenmesi amacıyla, İşletici Kuruluş Modelinde 5.000.000,00 TL, İşletici Kuruluş Modelinde 2.000.000TL’yi bulan, geri ödemeli ve hibe desteklerinden oluşan destek programıdır.

Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin,
Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin sağlanması amacıyla destek sağlanan, destek üst limiti proje başvurularında 900.000,00 TL, Proje Teklif Çağrılarında 6.000.000,00 TL’yi bulan destek programıdır.

Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini, orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.

İşletmelerin teknoloji alanlarına göre 6.000.000,00 TL’ye varan üst limitli destek programıdır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik yapılan yatırım projeleri desteklenmektedir.

Program kapsamında yatırım projeleri, geri ödemesiz 1.800.000,00 TL ve geri ödemeli 4.200.000,00 TL olmak üzere toplam 6.000.000,00 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla 300.000,00 TL’si hibe, geri kalanı geri ödemeli olmak üzere, destek üst limiti 1.000.000,00 TL olan destek programıdır. Çağrı esaslıdır.

Küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin etmek amacıyla verilen 300.000,00 TL’ye kadar destek üst limiti destek programıdır. Çağrı esaslıdır.

Yatırım Teşvikleri

Yatırım teşvik kapsamında Yatırımcılara, Girişimcilere ve mevcut firmalara belirli şartlar kapsamında sunulan hibe ve teşvik sistemleri bulunmaktadır.

İhracat Destekleri

KOSGEB in sunmuş olduğu Yurtdışı Pazar Destek Programı ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen İhracat Destekleri, girişimcilerin ve firmaların yurt dışı pazarlarına açılmasında veya pazardaki varlıklarını güçlendirmelerinde gereken her türlü desteği sağlamaktadır.

KOSGEB Destekleri

KOSGEB; küçük ve orta ölçekli işletmelerin teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak, ürün çeşitliliği ve kalitesini artırmak, ekonomiye katkılarını artırmak, rekabetçiliklerini güçleştirerek markalaşmalarına destek olmak ve yeni pazarlara açılmalarına yardımcı olmak maksadıyla çeşitli programlar yürütmektedir.